• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

อิสรภาพจากการพนันที่เป็นปัญหา : คู่มือการช่วยเหลือตัวเอง

โดย โครงการการศึกษาด้านการพนันแห่งมหาวิทาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตลอสเองเจิลลิส

การพนันคืออะไร?

ใครคือผู้มีปัญหาด้านการพนัน?

อะไรคือสัญญาณของการพนันที่เป็นปัญหา?
 
อะไรคือข้อแตกต่างระหว่างผู้มีปัญหาด้านการพนัน ผู้เล่นพนันเพื่อการเข้าสังคม และนักพนันมืออาชีพ?

แล้วตัวคุณล่ะ การพนันกลายเป็นปัญหาชีวิตของคุณหรือไม่?


     ค้นหาคำตอบได้ในคู่มือ "อิสรภาพจากการพนันที่เป็นปัญหา : คู่มือการช่วยเหลือตนเอง" หนังสือคู่มือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณได้เข้าใจพฤติกรรมการพนันของคุณ  เข้าใจสาเหตุที่คุณเล่นการพนัน และเข้าใจว่าเหตุใดการพนันจึงกลายเป็นปัญหาชีวิตของคุณ พร้อมทั้งเสนอข้อมูลที่จะเป็นแนวทางในการช่วยคุณลด ละ หรือเลิกการพนัน