• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

รายงานประจำปี 2555 ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

โดย CGS

รายงานประจำปี 2555 ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
รวมผลงานของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันและบทความวิจัยการพนันเด่น ๆ ในรอบปี 54-55 ครอบคลุมตั้งแต่รายงานการพนันโลก สถานการณ์การพนันในประเทศไทย  กฎหมายเกี่ยวกับการพนัน  ประเด็นเกี่ยวกับคาสิโน สลากกินแบ่งรัฐบาล  การพนันออนไลน์ การพนันฟุตบอล รวมทั้งการพนันทางวัฒนธรรม เช่น การพนันชนไก่ การพนันบั้งไฟ และการพนันวัวชน