• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

สไลด์นำเสนอ ข้อเสนอมาตรการต่อหน่วยงานกำกับดูแลการพนันออนไลน์

โดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

สไลด์นำเสนอ ข้อเสนอมาตรการ ต่อหน่วยงานกำกับดูแลและควบคุม การพนันออนไลน์ ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014

เอกสารจากงานแถลงข่าวผลการสำรวจพฤติกรรมการรับชมและการพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลด์