• จุลสาร
  • งานวิจัย
  • หนังสือ

การศึกษาปัญหาแรงงานข้ามชาติกับการพนันในจังหวัดสมุทรสาคร

โดย ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย

ผลการศึกษาเป็นประเด็นเกี่ยวกับประเภทของการเล่นการพนันของแรงงานข้ามชาติ พฤติกรรมการเล่นการพนัน เหตุผลของการเล่นการพนันและผลกระทบที่ตามมา

การพนันประเภทหวยใต้ดิน และสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นการพนันที่แรงงานข้ามชาตินิยมเล่นมากที่สุด ส่วนการพนันประเภททายผลฟุตบอลและไพเล่นกันน้อย เหตุผลของกลุ่มตัวอย่างแรงงานข้ามชาติจำนวน 45 คนที่เล่นการพนันคือ (1) ต้องการเงินรางวัล (2) เล่นเพื่อความสนุกสนาน (3) มีเวลาว่าง ไม่รู้จะทำอะไรดี (4) ไม่ได้เล่นแล้วเหมือนขาดบางสิ่งไป (5) มีคนชักชวนให้เล่นเช่น เพื่อนและญาติพี่น้อง (6) เห็นคนอื่นถูกรางวัล เลยอยากเสี่ยงดวง เผื่อจะถูกบ้าง ส่วนเหตุผลของแรงงานข้ามชาติจำนวน 10 คนที่ไม่เล่นการพนันคือ (1) เสียดายเงิน (2) กลัวไม่ถูกรางวัลพราะโอกาสถูกยาก (3) กลัวถูกหลอกและถูกโกง (4) กลัวถูกตำรวจจับ (5) กลัวเล่นแล้วติด (6) กลัวเล่นแล้วเป็นหนี้สิน (7) ไม่มีเงินพอที่จะเล่น 

การเล่นการพนันมีผลกระทบสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ (1) เกิดปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการพนัน  (2) ปัญหาหนี้สินและเงินกู้นอกระบบที่เกิดจากการเล่นการพนัน (3) ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นและการับผลประโยชน์จากการพนันของเจ้าหน้าที่ของรัฐ