เปิดคัมภีร์ปฏิรูปสลาก

โดย Team CGS

เปิดคัมภีร์ปฏิรูปสลาก

นักปฏิวัติยังต้องถือคู่มือแห่งการปฏิวัติ ประสาอะไรกับการปฏิรูประบบสลาก ที่ก็ต้องการพลังแห่งความรู้เพื่อใช้ผลักดันการเปลี่ยนแปลง มุมนักอ่านฉบับนี้จะพาท่านมาเปิดคัมภีร์ปฏิรูปสลากเล่มสำคัญ “รายงานผลการศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย” หนังสือที่บรรจุองค์ความรู้ บทวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะ และแนวทางต่อการปฏิรูประบบสลาก สู่ ‘สลากเพื่อสังคม’ ของ คณะกรรมมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย

ขณะที่บ้านเราใช้ สลาก หรือ ลอตเตอรี่ เป็นช่องทางหารายได้เข้ารัฐ แต่จุดหมายปลายทางของเงินจำนวนมหาศาลที่ถูกดึงออกมาจากสังคม กลับไม่มีแนวทางที่ชัดเจนว่าควรถูกนำไปใช้ทำอะไรบ้าง คัมภีร์ปฏิรูปเล่มนี้จึงเปล่งเสียงเรียกร้องว่า ‘ต้องนำเงินไปใช้เพื่อพัฒนาสังคม’ และนี่ไม่ใช่ข้อเรียกร้องอันเลื่อนลอย หากแต่มีตัวอย่างรูปธรรมจับต้องได้ในหลายประเทศ‘สลากเพื่อสังคม คืออนาคตที่จับต้องได้’ คือสาระสำคัญที่คัมภีร์นักปฏิรูปสลากเล่มนี้ต้องการจะสื่อ เพราะนอกจากจะนำเสนอแนวคิด อุดมคติของการปฏิรูปแล้ว ในหนังสือยังได้เสนอแนวทางที่เป็นรูปธรรมต่อการปฏิรูประบบสลาก ผ่านการวิเคราะห์ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันของปัญหาต่างๆที่เป็นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสลากเกินราคาปัญหาโครงสร้างการบริหารและการจัดสรรโควตาสลาก ปัญหาภาพลักษณ์ที่ดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือที่นำไปสู่ความเชื่อเรื่อง ‘เลขล็อค’ เป็นต้น คัมภีร์เล่มนี้จึงได้เสนอเสาหลักแห่งการปฏิรูปไว้ 3 ประการ ได้แก่ ปฏิรูปปรัชญา ปฏิรูปกฎหมาย และปฏิรูปนโยบายและมาตรการ

สำหรับคนที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.senate.go.th หรือ www.thaicivilfund.com/research.php?view=40