กฎหมายต้องดูแลวัยใสจากการพนัน

โดย นกน้อย

กฎหมายต้องดูแลวัยใสจากการพนัน

การปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นเรื่องสากลที่ทุกคนรู้ ยิ่งเป็นเรื่องการพนัน ยิ่งต้องกันเด็กวัยใสให้ออกห่าง เพราะการเล่นพนันอาจเพาะปัญหาด้านนิสัยและจิตใจ เช่น คิดว่าได้เงินง่าย ไม่อดทนต่องาน หงุดหงิดง่าย ก้าวร้าว ซึมเศร้า ฯลฯ ดังนั้นในกฎหมายการพนันของทั่วโลกจึงต้องมี “ข้อบัญญัติเรื่องการคุ้มครองเด็กและเยาวชน”เช่น กำหนดโทษผู้ชักชวนเด็กเล่นการพนันหรือเข้าไปในสถานที่พนันการว่าจ้างเด็กหรือเยาวชนให้ทำงานเกี่ยวกับการพนัน กรณีเยาวชนกระทำความผิดให้ลดระดับการลงโทษเหลือเพียงโทษปรับ เป็นต้น

กฎหมายการพนันของไทย แม้จะเก่าแต่ก็ไม่ถึงกับล้าหลังพูดเรื่องการคุ้มครองเด็กไว้ชัดเจนว่า “ไม่ให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์หรือไม่บรรลุนิติภาวะเข้าเล่นด้วย” ทว่ากลับมีข้อความต่อท้าย “เว้นแต่การเล่นตามบัญชี ข หมายเลข 16” คือ “สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากกินรวบ หรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง” ทำให้การคุ้มครองเด็กจากการพนันทำได้ไม่ครอบคลุม

ในวิทยานิพนธ์ปริญญาโทของ นายพงศกร เรืองเดชขจร คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รวบรวมความรู้และจัดทำข้อเสนอต่อ “มาตรการคุ้มครองเด็กตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478” ได้อย่างครอบคลุม นอกจากกล่าวถึงการคุ้มครองเด็กโดยตรงแล้ว กฎหมายจะต้องคิดถึงประเด็นห้ามโฆษณา การเสริมสร้างสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งจัดตั้งหน่วยงานศึกษาผลกระทบจากการพนัน ฯลฯ ท่านที่สนใจสามารถหาอ่านฉบับเต็มได้ที่ห้องสมุดจุฬาฯหรืออ่านฉบับมินิใน “รายงานประจำปี 2556 ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน” 

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2556