รุกเข้าไปสร้างภูมิคุ้มกัน ก่อนที่การพนันจะเข้าถึงตัว

โดย มากุโร่

รุกเข้าไปสร้างภูมิคุ้มกัน ก่อนที่การพนันจะเข้าถึงตัว

ยุคสมัยนี้ไม่มีที่ใดอีกแล้วที่จะปลอดภัยจากการพนัน แม้แต่ในห้อง นอนของเด็กๆ ลูกหลานของเราก็สามารถคลุกคลีกับการพนันได้ ผ่านโลกออนไลน์ จะน่ากลัวแค่ไหนถ้าพวกเขาเติบโตขึ้นมาโดยมีการ พนันเป็น “เพื่อนเล่น” ที่แฝงตัวอยู่กับเขาได้ในทุกที่ทุกเวลา

หลายฝ่ายก็คงตระหนักดีถึงพิษภัยที่แฝงมากับความก้าวหน้าแห่งยุคโลกาภิวัตน์ แต่ดูเหมือนไม่มีใครสามารถหาวิธีป้องกันที่มีประสิทธิผลได้จริงๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ ที่แม้จะมีกฎหมาย แต่ก็ไม่ทันสมัย มีช่องโหว่ และไม่สามารถบังคับใช้ได้ ดังหวัง ส่วนผู้ปกครองเองก็น่าเห็นใจที่ต้องแบกภาระทางเศรษฐกิจและชีวิตที่ ยากลำบาก หลายคนจึงปล่อยปละละเลยไม่สามารถสอดส่องดูแลเด็กๆ ได้จริง กว่าจะรู้ว่าลูกหลานเราหลงเดินทางผิด..ก็สายไปเสียแล้ว แทบไม่มีอะไรรับประกันความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนจากพิษภัยจาก การพนันได้เลย

ใช่ว่าเรื่องนี้จะเป็นปัญหาแค่ในประเทศเรา ต่างประเทศก็เจอสถานการณ์ แบบเดียวกัน ต่างกันตรงที่เขาตื่นตัวกว่าและพยายามเสาะแสวงหาแนวทางที่จะ “สร้างภูมิคุ้มกัน” ให้กับ(ว่าที่)ผู้ใหญ่ในอนาคต 

 

{#img61.jpg}

 

ในประเทศนิวซีแลนด์ งานศึกษาขององค์กรว่าด้วยการพนันที่เป็นปัญหาแห่ง นิวซีแลนด์ (The Problem Gambling Foundation of New Zealand) ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน มหาวิทยาลัยอ็อคแลนด์ (The Center for Gambling Study, University of Auckland) เพื่อหาแนวทางรับประกันความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ เยาวชนแม้ว่าสังคมจะพัฒนาไปสู่สังคมที่มีการพนันอย่างเข้มข้น พบว่ามีข้อเสนอ แนะเชิงรุกที่น่าสนใจมากมาย หนึ่งในนั้นคือความพยายามจะที่ทำให้เด็กเข้าใจ พิษภัยของการพนันก่อนที่การพนันจะหล่อหลอมเขาให้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีปัญหา 

ในประเทศออสเตรเลีย คณิตศาสตร์เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สร้างภูมิคุ้มกันให้ แก่เด็กและเยาวชน สมาคมคณิตศาสตร์แห่งรัฐวิคตอเรียได้ทำโครงการนำร่องกับ โรงเรียนในเมล์เบิร์นโดยสอดแทรกความรู้เชิงสถิติและความน่าจะเป็นเกี่ยวกับการ พนันในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ นักเรียนจะได้เรียนรู้ว่าเขามีโอกาสในทางสถิติมาก น้อยแค่ไหนที่จะชนะพนัน ใครที่ไม่รู้เรื่องนี้มักจะเข้าใจผิดว่าการพนันเป็นเรื่อง ของโชค และหวังว่าคงต้องมีสักครั้งที่โชคจะเข้าข้างเขา (แต่เล่นไปเรื่อยๆ โชค ก็ไม่เข้าข้างเสียที) ไม่ก็ไพล่คิดไปว่า เขาจะพัฒนาฝีมือการเล่นพนันได้จากการ ทำความเข้าใจรูปแบบต่างๆ ในเกมการพนันที่เขาเล่น ดังนั้นการมีความเข้าใจที่ ถูกต้องในทางคณิตศาสตร์น่าจะช่วยให้เด็กมีภูมิคุ้มกันจากการพนันได้ 

ตัวอย่างข้างต้น คือ ความพยายามที่จะอาศัยหลักสูตรหรือโปรแกรมการศึกษา “รุก” สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนก่อนที่การพนันจะเข้า ถึงตัวพวกเขา เพื่อทำให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีแนวโน้ม “เป็นพิษ” มากขึ้นๆ จากภัยคุกคามของธุรกิจการพนันที่ ขาดการควบคุมที่ดี