ภูมิแพ้การพนัน

โดย ปลาทูน่า

ภูมิแพ้การพนัน

ปลาอยู่ในน้ำ จึงมองไม่เห็นน้ำ... คนกรุงอาศัยอยู่ในมลภาวะ จึงมองไม่เห็นควันพิษที่ตนสูดดมอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน... ความน่ากลัวของ ‘สภาพแวดล้อมการพนันที่เป็นพิษ’ ที่สังคมไทยกำลังเผชิญอยู่ จึงเป็นฝุ่นควันของความเชื่อที่ว่า “การพนันเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาสามัญ เป็นวิถีชีวิตของคนไทย” บวกกับฉากการพนันที่พบเห็นได้แทบจะทุกที่ทุกเวลาและเข้าถึงได้ง่าย เด็กและเยาวชนสูดดมมลภาวะเหล่านี้เข้าไป เมื่อโตขึ้น หลายคนจึงมีอาการ “ภูมิแพ้การพนัน” หรือก็คือ ภูมิคุ้มกันต่อการพนันอ่อนแอนั่นเอง

“สภาพแวดล้อมการพนัน” (Gambling environment) หมายถึงอะไร? มูลนิธิการพนันอย่างรับผิดชอบของรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย (Victorian’s Responsible Gambling Foundation) ได้เสนอความหมายเอาไว้ โดยสรุปได้ดังนี้

  1. สภาพแวดล้อมทางสถาบัน เช่น กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการพนัน แนวนโยบายของรัฐ แนวปฏิบัติการบังคับของเจ้าหน้าที่รัฐ
  2. สภาพแวดล้อมทางธุรกิจการพนัน คือ คนที่จัดให้มีเล่นการพนันทั้งที่ถูกและผิดกฎหมาย ผลิตภัณฑ์การพนันต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคม และการกระจายตัวของช่องทางการเข้าถึงการพนัน
  3. สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม เช่น ความเชื่อของคนในสังคม พฤติกรรม ความนิยม และแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมมีต่อการพนัน

อันที่จริง สภาพแวดล้อมเหล่านี้พร้อมที่จะ ‘เป็นพิษ’ โดยตัวของมันเองได้อยู่แล้ว เนื่องจากการพนันเป็นกิจกรรมที่นำไปสู่การเสพติด ส่งผลกระทบต่อผู้เล่นและคนรอบตัวได้ แต่สังคมที่ใส่ใจ ตระหนักถึงภัยอันตรายของมลภาวะจากการพนัน ก็จะให้นํ้าหนักกับการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงสภาพแวดล้อมเหล่านี้เป็นพิเศษ

‘การสร้างภูมิคุ้มกัน’ จึงไม่ใช่แค่ให้การศึกษา ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลกระทบจากการพนัน หากแต่ยังต้องอาศัยการทำงานเพื่อลดสภาพแวดล้อมการพนันที่เป็นพิษให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อภูมิคุ้มกันของเด็กและเยาวชน ซึ่งเปราะบางและเสี่ยวต่อการเป็นโรคภูมิแพ้การพนัน