เจ้ามือวัยใส หวยใต้ดินในสังคมนักศึกษา

โดย สุวิทย์ จำเริญ และ ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ

เจ้ามือวัยใส หวยใต้ดินในสังคมนักศึกษา

เมื่อถึงวันที่ 1 และวันที่ 16 เลขหวย” กลายเป็นหัวข้อสนทนาอันดับต้น ๆ ของคนหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านทั่วไป คนทำงานในสำนักงาน ข้าราชการ บุคลากรสาธารณสุข ตำรวจ ทหาร นักการเมือง ฯลฯ ไม่เว้นแม้แต่กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนักเรียนนักศึกษา เจ้าหน้าที่ รวมถึงครูอาจารย์

เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่า มีการขาย “หวยใต้ดิน” ในสถานศึกษาตั้งแต่ระดับโรงเรียนจนถึงมหาวิทยาลัย กลุ่มคนขายหวยใต้ดินในมหาวิทยาลัยมีอยู่ทุกคณะ ทั้งเจ้าหน้าที่และนักศึกษา มีการขายที่ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยระดับหนึ่ง เนื่องจากมีเทคโนโลยีที่สามารถติดต่อสื่อสารได้โดยตรง ทำให้การขายหวยฯทำได้ทั้งทางตรงและผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Line และ Facebook เป็นต้น โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือนักศึกษาที่รู้จักกัน รวมถึงเจ้าหน้าที่และอาจารย์

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาที่มีอาชีพขายหวยฯ ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคอีสานจำนวน 10 คน ในช่วงเดือนธันวาคม 2556 พบว่า นักศึกษาขายหวยฯ มีกลยุทธ์การขายหลายรูปแบบ เช่น การให้ส่วนลดร้อยละ10-15 ของยอดซื้อ การจ่ายค่าโทรศัพท์หรือเติมเงินให้กับคนที่โทรมาซื้อ การให้ส่วนลดเพิ่ม (มากกว่าร้อยละ 10-15 ของยอดซื้อ) การซื้อขายมีทั้งแบบเงินสดและแบบเงินเชื่อ คือสั่งซื้อก่อน รอจนประกาศเลขรางวัล ถ้าไม่ถูกจึงจะจ่ายค่าหวยภายหลัง เป็นต้น ทั้งนี้การซื้อขายแบบเงินเชื่อเป็นรูปแบบที่นิยมในกลุ่มนักศึกษามาก แม้บางครั้งจะไม่ได้ลดเปอร์เซ็นต์เลยก็ตาม

 

{#2558111921.jpg}

 

{#2558111922.jpg} {#2558111923.jpg}

 

ตามปกตินักศึกษาที่ขายหวยฯ จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ซื้ออย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง เพราะจะก่อให้เกิดความไว้วางใจ เมื่อผู้ซื้อมั่นใจว่าผู้ขายเป็นคนที่รักใคร่ผูกพันกัน หวังดีต่อกัน ย่อมไม่โกหกกัน การแสดงให้ผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต ไม่เคยคิดหรือทำอะไรที่เป็นการหลอกลวงผู้ซื้อจะทำให้ผู้ซื้อสบายใจ กล้าที่จะซื้อ ตัวอย่างเช่น ในวันหวยออก ผู้ขายมักจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเลขหวยให้ผู้ซื้อใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อ โดยจะพูดคุยอย่างคนที่รู้ใจ เป็นต้น 

ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างคนขายหวยฯ กับเจ้ามือหวย มักเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดจากการเป็นคนรู้จักและคุ้นเคยกันมานาน เจ้ามือหวยบางรายให้โบนัสหรือผลตอบแทนในช่วงเทศกาลต่างๆ เป็นเงิน หรือบางครั้งก็ให้ของใช้หรือของที่ระลึก

ในทัศนะของนักศึกษาขายหวยฯ การขายหวยไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายร้ายแรงการขายหวยในมหาวิทยาลัยมีข้อดีคือ ลดความเสี่ยงจากการถูกตำรวจจับ ปลอดภัยเพราะอยู่ในพื้นที่สถานศึกษา และการส่งหวยผ่านสื่อทันสมัยทำได้ง่ายและสะดวก ที่สำคัญ การขายหวยเป็นอาชีพที่สร้างรายได้สูง ทำให้ไม่ต้องรบกวนเงินทางบ้านมาก จึงมีเงินใช้จ่ายในการเรียนหรือนำไปซื้อสิ่งของที่ต้องการได้ เช่น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ทอง เป็นต้น

ด้านผลกระทบ นักศึกษาขายหวยฯ บอกว่า ในช่วงวันหวยออกมักจะเสียสมาธิในการเรียน เพราะเพื่อนโทรมาซื้อ ทำให้ไม่มีกะจิตกะใจในการเรียน มัวแต่กังวลที่จะขายและส่งหวย บางคนสมาชิกในครอบครัวไม่ยอมรับ ไม่สนับสนุนให้ทำอาชีพขายหวย และมีรายหนึ่งประสบปัญหาการหมุนเงินส่งเจ้ามือ ทำให้ต้องหยุดขาย นักศึกษารายนี้กล่าวว่า “งวดหนึ่งๆ ขายหวยใต้ดินได้ประมาณ 3,000-4,000 บาท มันไม่คุ้ม เราต้องจ่ายให้เจ้ามือก่อน (เพราะคนซื้อเงินเชื่อกันมาก) คิดว่าคงต้องหยุดขาย คงไม่ขายต่อแล้ว” 

แม้นักศึกษาที่ยึดอาชีพขายหวยฯ จะมีรายได้ และไม่ได้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อนักศึกษา แต่การซื้อขายหวยใต้ดินเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและไม่ใช่สิ่งที่พึงส่งเสริม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรสร้างความตระหนักรู้ให้นักศึกษาเท่าทันการพนันทุกรูปแบบโดยปราศจากอคติและมายาคติที่มองการพนันแบบคู่ตรงกันข้าม ระหว่าง “สิ่งที่ผิดศีลธรรม/ผิดกฎหมาย” กับ “การสร้างรายได้”