มาทดสอบกันดูว่าคุณติดพนันไหม

โดย นายเจิด

มาทดสอบกันดูว่าคุณติดพนันไหม

 

“พนันอยู่ในสายเลือดคนไทยมานานแล้ว” เป็นวาทกรรมที่พยายามจับคู่ ‘การพนัน’ มาคลุมถุงชนกับ ‘สังคมไทย’ บางครั้งก็ถูกนำมาใช้เป็นข้ออ้างลอยๆ ของฝ่ายที่เห็นดีเห็นงามกับการเล่นพนัน เสมือนไม่รับรู้ว่าการเล่นพนันสามารถก่อให้เกิดปัญหา และอาจจะถึงขั้นทำให้เป็น ‘โรคติดพนัน’

รศ.พญ.สุพร อภินันทเวช กล่าวว่า “แม้ทางการแพทย์ไม่สามารถวินิจฉัยโรคติดพนันได้ด้วยการเจาะเลือดหาเชื้อพนัน แต่คำว่า ‘โรคติดพนัน’ ก็มีคำอธิบายที่ชัดเจน” ในหนังสือ ระบบให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการพนัน จากความรู้สู่การสร้างรูปธรรม จัดพิมพ์โดย โครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพื่อลดผลกระทบจากการพนัน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ในปี 2558 คุณหมออธิบายถึงอาการของโรคติดพนัน การวินิจฉัยว่า

ใครเป็นโรคติดพนัน พร้อมทั้งรวบรวมวิธีช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการพนันไว้อย่างครบถ้วนและเป็นรูปธรรม มีตัวอย่างระบบการให้ความช่วยเหลือทั้งของสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และข้อเสนอต่อประเทศไทย

คุณหมอชี้ว่า ผู้ติดการพนันมักไม่ยอมรับว่าตัวเองติดพนันหรือกำลังมีปัญหาจากการพนันอีกทั้งยังหลีกเลี่ยงการรักษาหรือการรับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหรือคนใกล้ชิด ดังนั้น วงการแพทย์จึงพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยว่าใครเข้าข่ายติดการพนันหรือไม่ เรียกว่า แบบคัดกรองการติดการพนัน เพื่อให้ท่านที่สนใจทดสอบตนเอง วิธีทดสอบทำได้ง่ายมาก ลองทำกันดูนะครับ อ่านแบบคัดกรองไปทีละข้อจนครบ 20 ข้อ แค่ตอบว่า ‘ใช่’ หรือ ‘ไม่ใช่’ 

ใครสนใจอ่านหนังสือฉบับเต็ม ดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.thainhf.org/icgp 

 

{#TG13-21.jpg}

{#TG13-22.jpg}

{#TG13-23.jpg}

{#TG13-24.jpg}

 

เฉลยคำตอบ แบบคัดกรองการติดการพนัน

โดยการไฮไลท์บรรทัดล่างนี้ เพื่อให้ข้อความปรากฏ

>>>หากคุณตอบ “ใช่” ตั้งแต่ 7 ข้อขึ้นไป แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะมีปัญหาการเล่นการพนัน<<<