ประกาศิต ห้ามขายสลากเกินราคา

โดย เฮลิคอน

ประกาศิต ห้ามขายสลากเกินราคา

ปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคาที่สั่งสมมานานกลายเป็นประเด็นแห่งปี เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีประกาศิต “จะต้องทำให้ราคาการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตรงตามที่ระบุไว้ที่ตัวสลากฯ 80 บาท”

8 เดือนต่อมา ผู้รับหน้าที่กุมบังเหียนการแก้ไขปัญหา นายสมชัย สัจจพงษ์ ประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ยอมรับความล้มเหลว ประกาศยื่นใบลาออก วันที่ 25 เมษายน 2558 และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า “การแก้ปัญหาสลากน่าจะต้องใช้แนวทางที่เข้มงวดมากขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นคงใช้อำนาจของข้าราชการพลเรือนไปแก้ไขได้ลำบาก ดังนั้นคงต้องให้ผู้มีบารมีเข้ามาทำแทน ถ้าเป็นไปได้อยากเห็นทหารเข้ามาทำหน้าที่แทนเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างเบ็ดเสร็จ”

ไม่กี่วันหลังจากนั้น ประเด็น “สลาก 80 บาท” กลายเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 และพูดในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ว่า

{#C16-img11.jpg}

คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 11/2558 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 มี “ไม้เด็ด” เพื่อแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคาโดยเฉพาะ ได้แก่

1. ปรับสัดส่วนการจัดสรรรายได้ กำหนดให้ลดเงินรายได้แผ่นดินจากร้อยละ 28 เป็นร้อยละ20 พร้อมกับเพิ่มค่าใช้จ่ายในการบริหารของสำนักงานสลากฯ ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายสลาก จากร้อยละ 12 เป็นร้อยละ 17 และอีกร้อยละ 3 จัดสรรเป็นเงินกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม สำหรับเงินรางวัลคงเดิมที่ร้อยละ 60

 

{#C16-img12.jpg}

 

2. เพิ่มโทษผู้ค้าสลากรายย่อย กรณีเสนอขายหรือขายสลากที่ยังไม่ได้ออกรางวัลเกินราคาที่กำหนดในสลาก ตาม พ.ร.บ. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 มาตรา 39 ระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท เพิ่มเป็นระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3. เพิ่มเจ้าหน้าที่จับกุม การป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. สำนักงานสลากฯ เป็นอำนาจหน้าที่ของตำรวจ เพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารที่ผู้บัญชาการทหารบกหรือแม่ทัพภาคมอบหมายมีอำนาจจับกุมด้วย

4. เพิ่มการตรวจสอบการเงินตัวแทนจำหน่าย กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาของตัวแทนจำหน่าย จะส่งเรื่องให้กรมสรรพากรและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตรวจสอบที่มาของรายได้ 

เด็ดกว่านั้นคือ การเลือก พลตรีอภิรัชต์ คงสมพงษ์ นายทหารผู้มีบุคลิกเด็ดขาดและฉับไวมากุมบังเหียนการแก้ไขปัญหาคนใหม่ ด้วยการมีคำสั่งหัวหน้า คสช. (เฉพาะ) ที่ 1/2558 เรื่องแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในวันเดียวกัน