ความเสี่ยงอันรายล้อม การพนันเป็นอะไรในสายตาของเยาวชน

โดย CGS Team

ความเสี่ยงอันรายล้อม การพนันเป็นอะไรในสายตาของเยาวชน

แม้สังคมมีกฎเกณฑ์ที่แสดงว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดี เป็นสิ่งเลวร้าย แต่ในรอบทศวรรษที่ผ่านมาการพนันเติบโตแบบก้าวกระโดดและขยายตัวในวงกว้างมากขึ้น แทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวัน ในทุกส่วนของสังคม ผู้คนสามารถเข้าถึงการเล่นพนันได้ง่ายๆ แม้กระทั่งอยู่ที่บ้าน

ข้อมูลภาคสนามของโครงการวิจัย “เยาวชนกับการพนัน : ปัจจัยเสี่ยง ความเปราะบาง และผลกระทบทางสังคม” โดย ดร.กาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์ และ ธีรโชติ ภูมิภมร พบว่า

การเติบโตแบบก้าวกระโดดของธุรกิจการพนันได้สร้างรูปแบบ วิธีการ และทัศนคติใหม่ๆ เกี่ยวกับการพนัน เช่น

• การพนันเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความทันสมัย

• การเล่นพนันสร้างรายได้

• การใช้การพนันเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์เชิงท่องเที่ยว

• การให้คุณค่ากับกระบวนการของการพนันในฐานะองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

• การให้คุณค่าต่อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการพนันในฐานะอาชีพที่สร้างรายได้

• ภาครัฐมักมีส่วนพัวพันกับการพนัน

• ฯลฯ

{#tg17-img21.jpg}

 

กลุ่มคนเล่นพนันมักอ้างว่าการกระทำของพวกเขาเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่สร้างความเดือดร้อนหรือก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมส่วนรวม โดยลืมไปว่าคนเล่นพนันไม่ได้มีเฉพาะผู้ใหญ่หรือคนที่

หารายได้ได้ด้วยตนเอง แต่ยังมีเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ที่เล่นพนันโดยใช้เงินที่ได้รับจากผู้ปกครอง หรือถ้าไม่มีเงินหรือเงินไม่เพียงพอ ทั้งเงินที่ใช้เล่นพนันหรือต้องชำระหนี้ที่เกิดจากการเล่นพนัน เยาวชนอาจกู้เงินนอกระบบหรือขายบริการทางเพศเพื่อแลกกับเงิน โดยไม่หวาดกลัวกับผลที่จะตามมา

เมื่อการพนันเข้าไปตั้งในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นบ่อน โต๊ะบอล ตู้พนันออนไลน์ ฯลฯ ธุรกิจการพนันได้กลายเป็นช่องทางสร้างรายได้ให้คนในชุมชน ไม่เว้นแม้แต่เยาวชน เช่นในชุมชนเตาปูนหรือชุมชนดอนเมือง คนในชุมชนมองว่าการเข้ามาเล่นพนันในบ่อนของนักพนันในพื้นที่และนักพนันต่างถิ่นช่วยทำให้พวกเขามีรายได้ และมีการพึ่งพาอาศัยระหว่างคนในชุมชนกับคนในบ่อน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนในชุมชนมองว่าการเล่นพนันเป็นเรื่องปกติ

 

{#tg17-img22.jpg}

 

ในมิติทางเศรษฐกิจ เยาวชนส่วนใหญ่มองว่า การพนันเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สร้างรายได้จำนวนมากโดยไม่ต้องทำงาน และพบว่าเยาวชนจำนวนไม่น้อยที่มีเงินใช้จ่ายไม่เพียงพอเนื่องจากมีพฤติกรรมการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย มักพึ่งพาการพนันทุกรูปแบบเป็นทางเลือกหนึ่งในการหมุนเวียนรายได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาเงินจากครอบครัว

ในมิติทางสังคมวัฒนธรรม เยาวชนมองว่า การพนันเป็นวิธีหาเงินที่ง่าย ลงทุนตํ่าแต่ผลตอบแทนสูง ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า กรณีเสียก็เสมอตัวหรือเท่าทุน และการพนันยังมีวิธีการเล่นที่ท้าทาย ล่อตาล่อใจ ตื่นเต้น รู้สึกว่าการเล่นพนันเป็นการกระทำ ที่ทำให้เป็นผู้มีสติปัญญา ทำให้มีตัวตน ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง

เยาวชนชายให้ความหมายว่า การเล่นพนันช่วยคลายเครียดจากการเรียน การทำงาน เล่นแล้วเพลิน มีความสุข ส่วนใหญ่เล่นพนันในกลุ่มเพื่อน คนที่รู้จัก หรือคอเดียวกัน เช่นชอบทีมฟุตบอลเดียวกัน และมักใช้พื้นที่ร้านเกมส์เป็นพื้นที่เล่นพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอล โดยได้โพยบอลมาจากเจ้าของร้านเกมส์ เพื่อนหรือรุ่นพี่ที่รู้จัก

นอกจากนั้นยังพบอีกด้วยว่า เยาวชนนอกระบบมีพฤติกรรมเสี่ยงมากกว่าเยาวชนในระบบโรงเรียน และมีพฤติกรรมสร้างเสริมค่อนข้างน้อย ขณะที่เยาวชนที่พ่อแม่สอนเรื่องการออม การประหยัดเงิน มักไม่สนใจเล่นการพนัน