หลักสูตรอีสปอร์ต

โดย เฮลิคอน

หลักสูตรอีสปอร์ต

ในยุคดิจิตอล สิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้ทยอยเข้าสู่โลกออนไลน์ ไม่เว้นแม้แต่กีฬา การเติบโตของธุรกิจอีสปอร์ตอย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำให้สถาบันการศึกษาต้องเร่งสร้างคนเข้าสู่ตลาดแรงงานอีสปอร์ต

อีสปอร์ต (E-Sports) หรือ อิเล็กทรอนิกสปอร์ต (Electronic Sports) คือการแข่งขันเล่นเกมหรือวีอีโอเกม จัดเป็นหนึ่งในธุรกิจดาวรุ่งแห่งทศวรรษที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความต้องการคนทำงานในสายอาชีพนี้หลายด้าน ดังนั้น สถาบันการศึกษาในหลายประเทศจึงเริ่มทยอยเปิดสอนหลักสูตรอีสปอร์ต ไม่ว่าจะเป็นในซีกโลกตะวันตก เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส นอร์เว สวีเดน ฯลฯ หรือซีกโลกตะวันออก เช่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ญี่ปุ่น จีน มาเลเซีย ฯลฯ รวมถึงประเทศไทย 

ตัวอย่างเช่น

 

 

{#tg18-img51.jpg}

มหาวิทยาลัยจุงอัง 

Chung-Ang University

มหาวิทยาลัยระดับ Top 10 ของประเทศเกาหลีใต้ เปิดสาขาอีสปอร์ตภายใต้คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มุ่งปั้นนักกีฬาให้มีศักยภาพเพื่อเข้าสู่การแข่งขัน ผู้สมัครเข้าเรียนสาขานี้ต้องทดสอบการเล่นเกม คะแนนสอบแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ร้อยละ 20 เป็นความสามารถในการปฏิบัติ และร้อยละ 80 เป็นคะแนนประสบการณ์การได้รับรางวัล

 

 

{#tg18-img52.jpg}

โรงเรียนโตเกียวอนิเมะ

Tokyo School of Anime

โรงเรียนอาชีวศึกษาที่มีชื่อเสียงในการสอนเกี่ยวกับอนิเมชั่น ทั้งการพากย์เสียงงานโปรดักชั่น ดีไซน์ หรือธุรกิจต่าง ๆ ได้เปิดสอนเรื่องอีสปอร์ต 4 คอร์ส (major)

e-sports general pro gamer

e-sports caster

e-sports publicity promotion

e-sports event staff

 

 

{#tg18-img53.jpg}

มหาวิทยาลัยแห่งยูทาห์

University of Utah

ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์เกมส์ (B.S. in Games) เน้นสอนเรื่องการออกแบบและพัฒนาเกม และหลักสูตรปริญญาโทสาขาศิลปะและวิศวกรรมความบันเทิง (Master of Entertainment Arts and Engineering degree : MEAE) เป็นปริญญาร่วมกับสาขาบริหาร มีเนื้อหาคลอบคลุมถึง Games Art, Game Engineering, Game Production และ Technical Art

 

 

 

{#tg18-img54.jpg}

มหาวิทยาลัยสแตฟฟอร์ดเชียร์

Staffordshire University

ประเทศอังกฤษ ก็มีหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจอีสปอร์ต ชื่อ BA (Hons) 2 สาขาวิชา คือ Game Studies และ Events Management

 

 

สำหรับ ประเทศไทย หลายมหาวิทยาลัยเริ่มมีหลักสูตรเกี่ยวกับอีสปอร์ต เช่น คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดหลักสูตร การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม, วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ เป็นต้น

ที่น่าสนใจ ขณะที่หลักสูตรอีสปอร์ตในหลายสถาบันให้ทุนการศึกษากับนักกีฬาอีสปอร์ตทว่าการเรียนการสอนส่วนใหญ่กลับมุ่งเน้นสร้างบุคลากรสนับสนุนธุรกิจอีสปอร์ต เช่น ผู้ออกแบบและพัฒนาเกม ผู้ดูแลเกม โค้ช ผู้จัดการทีม ผู้จัดการแข่งขัน กรรมการ นักพากษ์ นักสร้างคอนเทนต์ เป็นต้น

เมื่ออีสปอร์ตเป็นกีฬา ทุกหลักสูตรควรเน้นย้ำเรื่อง “การห้ามนักกีฬาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกีฬาอีสปอร์ตยุ่งเกี่ยวกับการพนันอีสปอร์ต” และจะดีกว่านั้นหากวงการอีสปอร์ตมีข้อห้ามไม่ให้ธุรกิจการพนันยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจเกมหรือการแข่งขันอีสปอร์ตโดยเด็ดขาด เพื่อทำให้อีสปอร์ตเป็นกีฬาที่ปราศจากการล็อกผลการแข่งขัน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในวงการกีฬาหลายประเภท