คุณกำลังประสบปัญหาจากการพนันอยู่หรือไม่? สำหรับ นักพนันรุ่นเยาว์

โดย CGS

คุณกำลังประสบปัญหาจากการพนันอยู่หรือไม่? สำหรับ นักพนันรุ่นเยาว์

คุณกำลังประสบปัญหาจากการพนันอยู่หรือไม่?

คู่คิดเบื้องต้น สำหรับนักพนันรุ่นเยาว์

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพนัน และปัญหาที่เกิดจากการเล่นการพนัน ที่จะช่วยให้คุณทำความเข้าใจว่า บางครั้งพฤติกรรมการเล่นการพนันอาจนำไปสู่ปัญหาต่อตัวคุณและคนรอบข้างได้ 

ในแผ่นข้อมูลนี้ยังมีแบบประเมินเบื้องต้นเพื่อช่วยให้ประเมินได้ว่า คุณหรือคนใกล้ตัวคุณกำลังเป็นนักพนันที่มีปัญหาหรือไม่

 

{#[ebook]-FACTSHEET-PG-youth-gambler-cover.jpg}

 

{#download.gif}