• ข่าวสาร
 • กิจกรรม
 • เอกสารแนะนำ

การแถลงผลการสำรวจพฤติกรรมการรับชมและพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 ครั้งที่ 1

09 มิถุนายน 2557

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จัดการแถลงผลการสำรวจพฤติกรรมการรับชมและการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 กลุ่มนักพนันมัธยมปลายและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557  ณ ห้องพาโนรามา 2 ชั้น 14   โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ โดยเชิญสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง 

กิจกรรมภายในงานเริ่มต้นด้วย ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม กล่าวต้อนรับ จากนั้นจึงเป็นเวทีนำเสนอประกอบด้วย

 • รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน และทีมสำรวจ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) แถลงผลการสำรวจ “พฤติกรรมการรับชมและการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 กลุ่มนักพนันมัธยมปลายและอาชีวศึกษา”
       ดาวน์โหลด เอกสารผลการสำรวจได้ >>> ที่นี่
       ดาวน์โหลด สไลด์ประกอบการนำเสนอได้ >>>> ที่นี่
   
 • นายธนากร คมกฤส  เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน นำเสนอ แนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ โรงเรียน ผู้ปกครอง และเยาวชน ในการเฝ้าระวังเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลโลก 2014
   
 • ดร.เอื้อจิตร วิโรจน์ไตรรัตน์  โครงการเสริมสร้างสื่อมวลชนศึกษา ำเสนอ ประสบการณ์การเฝ้าระวังสื่อกระตุ้นการพนันฟุตบอล และแนวทางในการเฝ้าระวังที่ควรจะมี
       ดาวน์โหลด สไลด์ประกอบการนำเสนอได้ >>>> ที่นี่
   
 • นายพงศ์ธร  จันทรัศมี  โครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน, มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ นำเสนอ ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อหน่วยงานกำกับดูแลการเล่นพนันออนไลน์ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014
       ดาวน์โหลด สไลด์ประกอบการนำเสนอได้ >>>> ที่นี่