• ข่าวสาร
 • กิจกรรม
 • เอกสารแนะนำ

การแถลงผลการสำรวจพฤติกรรมการรับชมและพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 ครั้งที่ 2

30 มิถุนายน 2557

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการแถลงผลการสำรวจพฤติกรรมรับชมและการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 กลุ่มนักพนันมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ณ ห้องบอลรูม C  โรงแรมแมนดาริน  ถนนพระราม 4  โดยเชิญสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจเข้ารับฟัง

กิจกรรมภายในเริ่มต้นด้วย ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม กล่าวต้อนรับ จากนั้นจึงเป็นเวทีนำเสนอ ประกอบด้วย

 • รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์   ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน  แถลงผลการสำรวจ พฤติกรรมรับชมและการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014 กลุ่มนักพนันมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา รอบที่ 2
       ดาวน์โหลด เอกสารผลการสำรวจได้ >>>> ทีนี่
       ดาวน์โหลด สไลด์ประกอบการนำเสนอได้ >>>> ที่นี่
   
 • ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์   โครงการเสริมสร้างสื่อมวลชนศึกษา แถลงผล  การศึกษาเนื้อหาพนันฟุตบอลโลก 2014  ในสื่อมวลชน (รอบ 32 ทีม)
       ดาวน์โหลด สไลด์ประกอบการนำเสนอได้ >>>> ที่นี่
   
 • นางทิชา ณ นคร  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน(ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก นำเสนอ  แนวทางการปกป้องเยาวชนจากภาวะเสี่ยงในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014

ดำเนินรายการ โดย  ดร.ธีรารัตน์ พันทวี  วงศ์ธนะเอนก   สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน