• ข่าวสาร
  • กิจกรรม
  • เอกสารแนะนำ

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานบำบัดเยียวยาผู้ประสบปัญหาจากการพนันในประเทศนิวซีแลนด์

10 เมษายน 2560

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ชาวไทยที่ทำงานใน Problem Gambling Foundation of New Zealand  โดยมีตัวแทนจากกรมสุขภาพจิต มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน  มาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงประสบการณ์และแนวทางการทำงานบำบัด เยียวยา และลดผลกระทบจากการพนันของประเทศนิวซีแลนด์ และแนวการทำงานด้านการลดปัญหาการพนันของประเทศไทย เพื่อแสวงหาความเป็นไปได้ในการพัฒนางานด้านนี้ รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือกันต่อไปในอนาคต

 

The Problem Gambling Foundation of New Zealand (PGF) เป็นหน่วยงานที่ให้บริการให้คำปรึกษาและบำบัดเยียวยาผู้ที่มีปัญหาจากการพนัน รายใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย และมีสาขากระจายอยู่กว่า 60 สาขาในประเทศนิวซีแลนด์  มีบริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ แก่ผู้ที่ประสบปัญหาจากการพนันและคนรอบข้าง และมีทีมงานที่จะเข้าไปทำงานในระดับชุมชนตามแนวทางแบบ public health approach

นอกจากนี้ PGF ยังได้มีบริการ Asian Family Services โดยจัดตั้งทีมงานที่ดูแลให้คำปรึกษา ให้ข้อมูล และให้ความรู้แก่คนกลุ่มเฉพาะคนเอเชียที่อาศัยพำนักในประเทศนิวซีแลนด์ ได้แก่ คนเกาหลี จีน ไทย เวียดนาม 

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.pgfnz.org.nz