• ข่าวสาร
  • กิจกรรม
  • เอกสารแนะนำ

'สมชัย'เล็งแก้กฎหมายสลากหวังคุมสินค้าลอตเตอรี่-คนขาย

15 กันยายน 2557

ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557  -   "สมชัย" ประธานบอร์ดสลากฯ ส่งซิกแก้ไขกฎหมาย ปรับสัดส่วนเงินรางวัลใหม่ หวังเพิ่มกำไรให้ผู้ค้ารายย่อย ที่แบกรับความเสี่ยงหากขายไม่หมด จากปัจจุบันเฉลี่ยแค่คู่ละ 6 บาท ขณะที่ปิ๊งไอเดียจัดลอตเตอรี่เป็นสินค้าควบคุม ผู้ขายต้องมีใบอนุญาต หวังแก้ไขปัญหาขายต่อเป็นทอดๆ

          นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร ในฐานะประธานคณะกรรมการ(บอร์ด)สลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่าการบ้านที่มอบให้พล.ต.ฉลองรัช นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากฯ คนใหม่ ไประดมความคิดร่วมกับทุกฝ่ายว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่สำนักงานสลากฯ จะต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงในเรื่องการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของสำนักงานสลากฯ ด้วย ว่ามีแนวทางและแผนการแก้ไขอย่างไรบ้าง

          ทั้งนี้ เห็นว่าในเรื่องของสัดส่วนเงินรางวัล 60% ของยอดขาย, 28% ของยอดขาย เป็นรายได้นำส่งเข้ารัฐ และ 12% ของยอดขาย เป็นค่าบริหารจัดการนั้น ปัจจุบันควรที่จะต้องมีการพิจารณาปรับปรุงสัดส่วนดังกล่าวให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัดส่วนค่าบริหารจัดการที่ปัจจุบันกฎหมายกำหนดไว้ 12% ของยอดขายนั้น เห็นว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยเกินไป เนื่องจาก ใน 12% แบ่งออกเป็นส่วนลดให้กับตัวแทนจำหน่าย 9% และอีก 3% เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ซึ่งการปรับปรุงสัดส่วนดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมนั้น จำเป็นจะต้องแก้ไขกฎหมายสำนักงานสลากฯ ปี 2517 โดยทางฝ่ายบริหารจัดการของสำนักงานสลากฯ จะต้องเร่งทำการบ้าน เพื่อนำเสนอแนวทางให้กับบอร์ด ได้พิจารณา

          "โดยส่วนตัวนั้น มีแนวทางในใจอยู่แล้ว แต่ต้องรอให้ทางสำนักงานสลากฯ นำเสนอมาก่อน เบื้องต้นเห็นว่า มีหลายแนวทางที่จะสามารถปรับปรุงได้ เช่น อาจจะปรับลดในส่วนของเงินรางวัล 60% ของยอดขายลง หรือก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะปรับเพิ่มขึ้นได้ หรือหากรายได้นำส่งเข้าแผ่นดินจะลดสัดส่วนลงก็สามารถทำได้ และไปเพิ่มการจัดเก็บในส่วนของภาษีสรรพสามิตการพนันแทน ก็จะช่วยทดแทนรายได้ส่วนที่หายไปได้ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดถือเป็นแนวทางที่สามารถทำได้ทั้งนั้น"

          นายสมชัยกล่าวอีกว่า สาเหตุที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขสัดส่วนการจ่ายเงินรางวัล การนำส่งเงินเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ นั้น เนื่องจาก เห็นว่าปัจจุบันผู้ค้ารายย่อยได้กำไรน้อยเกินไป เพียงแค่ 7% หรือซื้อลอตเตอรี่ได้ในราคาคู่ละ 74.4 บาทเท่านั้น จึงน่าที่จะปรับเพิ่มสัดส่วนกำไรของผู้ค้ารายย่อยให้มากขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ โดยที่ผ่านมาเคยมีคนเสนอว่า กำไรที่เหมาะสมควรอยู่ที่คู่ละ 10 บาท แต่เราเห็นว่าควรจะได้มากกว่านั้น โดยการซื้อขายลอตเตอรี่ในงวด 16 กันยายน 2557 ผู้ค้าได้กำไรสูงถึงคู่ละ 15 บาท เนื่องจากเห็นว่าผู้ค้าต้องแบกรับความเสี่ยงหากขายลอตเตอรี่ได้ไม่หมด

          นอกจากนั้น ยังมีแนวความคิดที่อาจจะกำหนดให้การขายลอตเตอรี่เป็นอาชีพควบคุม ถ้าไม่มีบัตรขายจะไม่สามารถขายลอตเตอรี่ โดยให้ทางกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้รับผิดชอบดูแล อาจจะประกาศให้ลอตเตอรี่เป็นสินค้าควบคุม ผู้ใดจะขายต้องมีใบอนุญาตเท่านั้น ซึ่งถือเป็นการแก้ไขปัญหาการรับซื้อขายลอตเตอรี่เป็นทอดๆ ซึ่งถือเป็นสาเหตุทำให้ลอตเตอรี่ราคาสูงขึ้น