• ข่าวสาร
  • กิจกรรม
  • เอกสารแนะนำ

รีดภาษีลอตเตอรี่ 5บ. ตั้งแท่น สศค. 2 ทาง ดูดเงินเข้าคลังเพิ่ม

29 กันยายน 2557

เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557 - หวังลดมอมเมา ชาวบ้านแห่เล่นหวย สำนักงานสลากฯ ชง 2 แนวทางเสนอ สศค. รีดภาษี สลากกินแบ่งรัฐบาล ทั้งเก็บ ภาษีรูปแบบอัตรา 10% ของราคาหน้าสลากฯ หรือ จัดเก็บในอัตรา 5 บาทต่อใบ ให้คนซื้อน้อยลง ดูดเงินเข้ารัฐเพิ่มขึ้น แจงถือเป็นกลุ่มรายได้หมวดภาษีบาป กลุ่มเดียวกับ ภาษีเหล้า-เบียร์บุหรี่ ด้าน รอง ผอ.สศค. รับลูก เป็นแนวคิดน่าสนใจ ย้ำทำได้จริง รอไฟเขียวจากรัฐบาล

          เมื่อวันที่ 28 ก.ย. นายสมชัย สัจจพงษ์ ประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า สำนักงานสลากฯ ได้เสนอแนวทางการจัดสรรรายได้เข้ารัฐ ผ่านการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้กับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) พิจารณาแล้ว เบื้องต้นได้เสนอแนวทางการจัดเก็บไว้ 2 ลักษณะ คือ จัดเก็บรูปแบบอัตรา 10% ของราคาหน้าสลาก หรือแนวทางจัดเก็บในอัตรา 5 บาทต่อใบ ซึ่งจะทำให้รัฐบาลมีรายได้โดยตรงจากการขายสลากทันที และลดการมอมเมาประชาชนในการซื้อสลากลง

          นายสมชัย เปิดเผยต่อว่า โดยแนวคิดนี้ สำนักงานสลากฯ ได้เสนอแนวทางการเก็บภาษีสลากฯ ในระยะยาวให้ สศค.พิจารณาสักระยะแล้ว แต่คงต้องไปถามความชัดเจนจาก สศค.ว่า เห็นด้วยหรือไม่ เช่น หากเก็บภาษี 5 บาท กรณีที่มีการขายสลาก 100 บาทต่อใบ ก็จะเป็น 105 บาทต่อใบ ทำให้คนซื้อตัดสินใจซื้อยากมากขึ้น

          อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสลากฯ หากดำเนินการได้จริง ก็ต้องปรับลดอัตราเงินนำส่งรายได้เข้ารัฐตาม พ.ร.บ.สลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 ที่กำหนดอัตราส่วนแบ่งเข้ารัฐ 28% จากยอดขายในแต่ละงวด และนำไปปรับเพิ่มอัตราค่าบริหารจัดการ 12% ซึ่งส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายให้ส่วนลดให้กับผู้ค้า 9% เพื่อให้ผู้ค้ารายย่อยมีรายได้จากการขายสลากเพิ่มขึ้น และจูงใจไม่ให้มีการขายเกินราคา หรือนำส่วนแบ่งเข้ารัฐไปใช้ช่วยเหลือสังคมโดยตรงได้

          ทั้งนี้การเก็บภาษีสลากฯ เป็นนโยบายที่จะทำให้ราคาหน้าสลากปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น เพื่อลดการมอมเมาประชาชน และเป็นการจัดเก็บรายได้ในหมวดของภาษีบาป ในหลักการเดียวกันกับภาษีสรรพสามิตสุรา เบียร์ และบุหรี่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายปัจจุบัน ที่ไม่ต้องการให้ราคาสลากลดลง เพื่อกระตุ้นให้คนซื้อมากขึ้น แต่ต้องการให้สลากสามารถขายได้ตรง ตามราคาหน้าสลาก ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

          ด้าน นายลวรรณ แสงสนิท รองผู้อำนวยการ สศค. กล่าวว่า แนวคิดการเก็บภาษีสลากฯ มีความน่าสนใจและเป็นไปได้จริง ซึ่งการเก็บภาษีคงไม่ส่งผลต่อรายได้เข้ารัฐมาก นัก เพราะเป็นการแบ่งรายได้กระเป๋าซ้ายเข้ากระเป๋าขวา คือ เก็บภาษีเพิ่มขึ้น แต่ลดเงินนำส่งเข้ารัฐลง อย่างไรก็ดี เรื่องนี้ยังไม่ได้มีการพิจารณาภายใน สศค. ซึ่งต้องขึ้นกับนโยบายรัฐบาลอีกครั้ง

          รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าวว่า แนวคิดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสลากฯ เชื่อว่าไม่ได้ส่งผลให้ประชาชนหันไปเล่นหวยใต้ดินเพิ่มขึ้นเพราะปัจจุบันก็พบว่ามีประชาชนส่วนใหญ่ก็ลุ้นรางวัลจากสลากฯ และหวยใต้ดินพร้อมกัน แต่ละงวดอยู่แล้ว ซึ่งการเล่นหวยใต้ดิน ถือเป็นการพนันที่ผิดกฎหมาย  โดยมองว่าการจัดเก็บภาษีดังกล่าวจะสามารถช่วยให้การจัดเก็บรายได้ส่งเข้ารัฐเพิ่มขึ้นและสามารถนำไปเพิ่มวงเงินงบประมาณในแต่ละปี  เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีการจัดเก็บภาษีนี้อย่างจริงจัง ทั้งที่เป็นภาษีบาปโดยเฉพาะแต่ละปีมีการนำสลากฯ ไปใช้เพื่อผลประโยชน์ที่สร้างกำไรเฉพาะกลุ่มและบุคคลทั้งผู้ที่มีโควตา พ่อค้าคนกลาง ผู้ค้าที่เป็นหาบเร่ จักรยาน และเจ้ามือหวยใต้ดินอยู่จำนวนมาก ส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนอยู่นอกระบบหลักแสนล้านบาทแต่วงเงินดังกล่าวไม่ได้นำส่งเข้ารัฐเลย

          ทั้งนี้แนวคิดการจัดเก็บดังกล่าวถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เข้ารัฐเพิ่มขึ้นและยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับ เงินคงคลัง เพราะตัวเลขเงินคงคลัง ณ สิ้น เดือน ก.ค. 57 มีทั้งสิ้น 346,692 ล้านบาท แต่การจัดเก็บจะช่วยให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถตั้งงบประมาณในแต่ละด้านได้สูงขึ้นเพื่อ นำงบประมาณดังกล่าวไปใช้พัฒนาประเทศในส่วนต่าง ๆ